صیاد شاقاجی     0               1      پرسپولیس رشت

گل:محمد برزگردوست

تیم بزرگسالان پرسپولیس رشت در دومین دیدار خود در لیگ رشت به یك پیروزی شیرین دست یافت.این بازی كه روز شنبه91/12/5  در زمین بهدشت برگزار شد تیم پرسپولیس با سیستم1-4-1-4  به میدان رفت و یك بازی قابل قبول را ارائه داد.در این بازی یك طرفه یك گل درست تیم پرسپولیس مردود اعلام شد.همچنین تیر دروازه تیم صیاد چند بار به لرزه در آمد و سهراب زاد رفیع كه كاپیتان و دروازه بان تیم می باشد،یك پنالتی را هدر داد.در این بازی شهرام گودرزوند به دلایل شخصی حضور نداشت و رضا خداپرست تیم را رهبری می كرد.