Thursday 18 September 2014
برنامه هفته آخرتیم نوجوان پروین اعلام شد
از سوی هیت فوتبال حوزه شمالغرب برنامه هفته آخر بازیها اعلام شد که براین اساس نوجوانان آذربایجان(تیم علی پروین)درهفته پنجم و هفته آخربه طورهم زمان دراین ساعت و در زمینها ذکر شده برگزار می گردد که طبق برنامه نوجوانان درلیگ برتردر گروه B قرار دارد و بایدیکشنبه تاریخ 93/6/30 ساعت 10صبح زمین خوراکیان به میدان می رود نوجوانان با 4بازی5امتیاز درمکان سوم قرار دارندو تیم تهران جوانان از 4بازی 4 امتیاز درمکان پنجم قرار دارد از گروه دو تیم به مرحله بعدی صعود خواهد کرد ولی تیمی از گروه به مرحله پایین تر سقوط نمی کند طبق جدول بازیها برد تیم پروین و تساوی شاهین بوستان این تیم پروین است به مرحله بعدی صعود خواهد کرد.

آذربایجان(تیم علی پروین)     تهران جوان زمین خوراکیان

  بهمن ایرانیان               شاهین بوستان زمین بهار

 نوجوانان بیمکث            نوجواان نوین زمین سماجا
   
در جدول تیمهای اول تا ششم شرح دادشده
1-نوجوانان بیمکث4بازی 8امتیاز
2-شاهین بوستان 4بازی 6 امتیاز
3-آذربایجان(تیم علی پروین)4بازی5امتیاز باتفاضل گل بهتر
4-نوجوانان نوین 4بازی 5امتیاز با تفاضل گل کمتر نسبت به تیم پروین
5-نوجوانان تهران جوان 4بازی 4 امتیاز
6- بهمن ایرانیان 4 بازی 3 امتیاز
Friday 12 September 2014
برنامه تک حذفی نوباوگان اعلام شد
نوباوگان پروین در تک حذفی باید شنبه 93/6/22 تیم 11سال ساعت 12/45و تیم 10سال ساعت 2/45 به میدان بروند و برد در این میدان به چهار تیم نهایی را پیدا خواهد کرد.

نوباوگان 11سال آذربایجان(تیم علی پروین) 0    0نوباوگان بهزادی
در ضربات پنالتی 5بر5 مساوی و 3بر3مساوی ودر نهایت تک به تک نتیجه را واگذار کردیم چون بچه های 7.8 سال پنالتی ردند ولی تیم حریف با سن 11سال پنالتی می زند.


نوباوگان10سال آذربایجان(تیم علی پروین) 0      1نوباوگان پیمان
خوب بودیم ولی حذف شدیم

باخت نوجوانان و جوانان پرسپولیس رشت این بار در خانه
هفته دوم لیگ برتر نوجوانان استان گیلان نوجوانان پرسولیس رشت تاریخ 93/6/19 چهارشنبه ساعت 4 بعداز ظهر زمین کفترود رشت برگزار شد که نوجوانان در یک بازی خوب و تهاجمی یک پنالتی را حمید رضا جوانمرداز دست داد و 3 تک باتک را جوانمرد .دمشقی و مهرگان فروتن به تیر زدند و روی دو اشتباه فردی نتیجه را واگذار کردیم ولی تیم خیلی خوب بازی کرد و توی روزی که باید پیروز می شودیم باختیم.
نوجوانان پرسپولیس رشت 0      2فتح لاهیجان

هفته دوم لیگ برتر جوانان استان گیلان جوانان پرسپولیس رشت تاریخ 93/6/20 پنج شنبه ساعت 4 بعداز ظهردر زمین کفترود برگزار شد که جوانان بازی را خوب شروع کردند و می توانستند 2 گل بزند که  نیمه اول یک پنالتی دادیم و گل خوردیم و روی ضربه کاشته گل دوم راهم خوردیم و در نیمه دوم تیم بهتر شد مرادی عاشوری در نیمه اول و یوسفی روی 2موقعیت و عاشوری 1موقعیت در نیمه دوم می توانست 5بر2 تیم خوب کشاورز لشت نشا را شکست دهیم که در پایان نتیجه را وگذار کردیم ولی بچه هابازی خوبی را به نمایش گذاشتند.
جوانان پرسپولیس رشت 1    3کشاورز لشت نشا
گل:رضا عاشوری
برنامه هفته پنجم جوانان وبازی عقب افتاده نوجوانان اعلام شد
ازسوی هیت فوتبال حوزه شمالغرب برنامه بازی هفته پنجم جوانان پروین اعلام شد وبراساس برنامه باید یکشنبه 93/6/23 ساعت 11/45 صبح در زمین بهار به مبدان می رود که جوانان پروین از 4بازی 7 امتیاز در مکان دوم قرار دارد وجوانان سپاد از 3 بازی 9 امتیاز در مکان اول جدول 7 تیمی قرار دارند.

جوانان آذربایجان(تیم علی پروین) 0       3جوانان سپاد
باختیم اگر این تیم سپاد جوانان باشه می تواند در لیگ برتر بازی کندنسبت به سن آنها اعتراض کردیم و جواب خواهیم گرفت!


از سوی هیت فوتبال حوزه شمالغرب بازی عقب افتاده تیم نوجوانا ن پروین از هفته اول با بیمکث اعلام شد که براین اساس نوجوانان پروین سه شنبه 93/6/25 ساعت 8 صبح در زمین خوراکیان به میدان می رود که نوجوانان پروین از 3بازی 5 امتیاز در مکان دوم و نوجوانان بیمکث از 3بازی 5 امتیاز با تفاضل گل بیشتر در مکان اول قرار دارند در این گروه 6 تیم قرار دارند که نتیجه  این باز ی می تواند سر گروهی را برای هر دو تیم  رقم بزند.


نوجوانان آذربایجان(تیم علی پروین) 1     2 نوجوانان بیمکث

گل:میثم هادی نهزمی

شروع طوفانی داشتیم و گل اول را زدیم و تا 10 دقیقه پایانی بازی روی دو خطا پیاپی از خط دفاع تیم مان دو گل خوردیم و 3 امتیاز را از دست دادیم.


نکته مهم:نویسنده سایت هیت فوتبال حوزه شمالغرب در خواب تابستانی به سر می برد یا از نتایج چیزی سرش نمی شه یا وقت اینکه بازیها را در سایت بنویسد را ندارد همه نتایج یا اشتباه ست یا عقب افتاده است چرا.........
Wednesday 10 September 2014
صعود تیم 10و11سال پروین به 1/4نهایی لیگ حوزه شمالغرب تهران
تیم 11سال آذربایجان(تیم علی پروین) در بازی سوم توانست بابرد یک برصفربا 7امیتاز از3بازی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند این بازی تاریخ 93/6/19چهارشنبه ساعت 2 بعدازظهر برگزارشد و توانست با گل محمد مهدی خداپرست که کاپیتان 10سال تیم پروین بوده به ثمر برسونه وبا 3امتیاز با ارزش را برای تیم خود رقم بزند

نوباوگان آذربایجان(تیم علی پروین) 1   0 رعدپویان

گل:محمد مهدی خداپرست
mhadi_nobavagan.jpg

تیم 10سال آذربایجان(تیم علی پروین)در بازی سوم توانست بابرد 2برصفر با 9 امتیاز از 3 بازی به عنوان تیم اول به یک چهارم نهایی راه پیدا کند این بازی تاریخ 93/6/19چهارشنبه ساعت 4 بعداز ظهر برگزار شد و گلهای این باز یرا محمدمهدی خداپرست و عرشیا جانعلی به ثمر رساند.

نوباوگان آذربایجان(تیم علی پروین) 2    0 نوباوگان رعدپویان الف

mhadi_nobavagan.jpg
محمد مهدی خداپرست زننده گل اول بازی
arsiua_nobavagan.jpg
عرشیا جانعلی با شوت زیبا خود گل دوم را به ثمررساند
Tuesday 09 September 2014
قهرمانی پرسپولیس رشت بعداز شکست درمقابل تیم نصر رشت
درتورنمت 6جانبه یاواره شهیدامیری کوچصفهان در رده سنی 13و14سال تیم پرسپولیس رشت بعداز شکست 1برصفردرمقابل نصر رشت قهرمان شد و جام قهرمانی را به عنوان تیم اول این تورنمیت بالای سربرد.هدایت این تیم را علی خوشحال برعهده داشت و فرزادداداش زاده به عنوان مشاور تیم به درخواست مربی جوان تیم بوده و همه بازیهارا خود آقای خوشحال جوان هدایت داشته و به این مربی جوان خسته نباشید و خداقوت گفته و در اول را ه به وی تبریک گفته و آروزی موفقعیت روزافزون را داریم.

برای دیدن نتایج کامل بازیها می توان به وبلاگ تیم 13و14سال پزسپولیس رشت مراجعه کنید.

نکته مهم در مورد این تورنمت بایدتیمها در رده سنی 14سال بازی می کردند و تیم پرسپولیس رشت در مرحله گروهی از وجود بازیکنان 13سال خود استفاده کرده بود ولی دیده شد دیگر تیمها برای این بازیها که یک یادواره بود چه نقشه وترفندی برپاکردند که مربی جوان تیم در مرحله تک حذفی از بازیکنان 14سال خود استفاده کرد و  قدرت تیم خود را به رخ حریفان نشان دادو دیده شدکه بازنده بازی چه اتفاقاتی به وجود آوردکه برای فوتبال مایه تاسف است
.مدیریت باشگاه به برگزارکنندگان این تورنمت خسته نباشید و خدا قوت گفته و خواهشمندهستند که در آینده تیمهایی را دعوت کنندکه از جنبه باخت و  جبنه حرفه ای بودن را رعایت کند چون هدف این تورنمت قهرمانی نیست یاد آن شهید بزرگوار را گرامی داشته باشیم نه!!!!!!!!!!!!!!!!!!

پرسولیس رشت 1    0 نصررشت

n.n.13.14.k.jpg

گل قهرمانی را میلاد نوری به ثمر رساند
برنامه نوباوگان پروین در بازی سوم اعلام شد
طبق اعلام هیت فوتبال حوزه شمالغرب تهران نوباوگان 11سال تیم پروین در بازی سوم بایک تساوی به مرحله بعد صعود می کند این تیم از دو بازی با 4امتیاز در جدول چهارتیمی در مکان دوم قرار دارد نوباوگان در آخرین بازی خود در مرحله گروهی چهارشنبه93/6/19 ساعت 2بعدازظهربه میدان می رود.

نوباوگان آذربایجان(تیم علی پروین) 1    0 نوباوگان رعدپویان
گل:محمد مهدی خداپرست

نوباوگان 10سال تیم پروین صعود خودرا به مرحله بعدی قطعی کردند و در بازی سوم که چهارشنبه 93/6/19ساعت 3/30 بعداز ظهربرای سرگروهی به میدان می رود تیم 10سال از دو بازی با 6 امتیازدر مکان اول جدول چهارتیمی قرار دارد.

نوباوگان آذربایجان(تیم علی پروین)  2  0نوباوگان رعدپوبان الف
گلها:محمدمهدی خداپرست.عرشیا جانعلی
تساوی نوباوگان 11سال پروین در بازی دوم
تیم 11سال نوباوگان آذربایجان(تیم علی پروین) در بازی دوم در مقابل نوباوگان چیتگر به تساوی رسید و تیم پروین با این تساوی از دو بازی با 4امتیاز در مکان دوم قرار گرفتنداین بازی دوشنبه 93/6/17ساعت 5بعدازظهر برگزارشد.
درضمن در دقایق پایانی بازی محمد مهدی خداپرست دریک تک به تک به تیرک دروازه کوبیدکه ارزش گل را داشت.nobavagan93.jpg

نوباوگان آذربایجان(تیم علی پروین)0   0نوباوگان چیتگر
Monday 08 September 2014
بردشیرین نوباوگان پروین در رده سنی 10و11سال در حوزه شمالغرب
ازسری مسابقات نوباوگان رده سنی 10و11سال در حوزه شمالغرب تهران ومحل  برگزاری این مسابقات شهدا ی کن می باشد هر دوتیم 10سال و11سال تیم پروین 2برصفر حریفان خود را شکست دادند.
این بازیها تاریخ 93/6/16ساعت2/45بعدازظهرتیم 11سال و ساعت 4/45بعدازظهرتیم10سال به میدان رفتند.

نوباوگان 11سال آذربایجان(تیم علی پروین)2    0 نوباوگان انصار

گل ها:محمدامین عباسی و پدرام عسگری
mohamad_alin93nn.jpg
نوباوگان10سال آذربایجان(تیم علی پروین)2   0پاس المپیک

هر دو گل بازی را محمد مهدی خداپرست به ثمررساند.
mhadi_nobavagan.jpgFriday 05 September 2014
برد خوب نوجوانان و جوانان پروین در بازی تدارکاتی
برد خوب و حساب شده شاگردان داداش زاده در بازی دوستانه  جمعه 93/6/14ساعت1/30بعدازظهر در زمین شهید پناهی جنب میدان خراسان با تیم خوب توانایی که در حوزه شمال شرق رقابت دارد در دو نیمه متفاوت با هم به میدان رفتند و شاگردان داداش زاده هر دونیمه را 1بر0 برنده شدند.
نوجوانان آذربایجان(تیم علی پروین)1   0تیم جوانان توانانی
گل:سعیدیداللهی
جوانان آذربایجان(تیم علی پروین)1   0 تیم جوانان توانایی
گل:سامان شاهری

عکسهای بعداز بازی بازیکنان پروین در اتوبوس حامل تیم.

otobos1.jpg otobos3.jpg
0tobos2.jpg  otobos4.jpg


برو به صفحه   <<        >>  
جديدترين اخبار ورزشي
تاریخ انتشار: نا شناخته
جستجو باشگاه فوتبال پرسپوليس رشت به مديريت بهزاد داداش زاده

نمایش وضعیت در یاهو


منوي اصلي
خوش آمدید
نام کاربری:

کلمه عبور:


به خاطر داشتن

[ ]
[ ]

تماس سریع با مدیریت
تماس با مدیریت وب سایت

تمام قسمت ها باید تکمیل شود.

نام*
آدرس پست الکترونیک*
پیام*
پیوست :


با استفاده از لینک می توانید از برنامه های ارسال نامه الکترونیک خود برای ارسال استفاده کنید.
mailto:info@dadashzadeh.ir
آمارگیر
بازدید از این صفحه امروز
کل بازدید ها: 38
تعداد نفرات بازدید کننده: 15

بازدید از این صفحه در کل
کل بازدید ها: 96760
تعداد نفرات بازدید کننده: 33406

کل سایت
کل بازدید ها: 176654
تعداد نفرات بازدید کننده: 53122
نظر سنجی


كيفيت آموزشي آكادمي به طور كلي چگونه است؟عالي است

خوب است

متوسط است

ضعيف استارسال شده توسط مديريت سايت
نظر: 512
نظرسنجی قبلی

ايجاد سايت توسط : حافظ رايانه تصوير
Designed: www.hafezrayaneh.com
تمام حقوق برای سايت آكادمي فوتبال پرسپوليس رشت محفوظ است.
بهترین حالت نمایش دقت 768*1024 به بالا ميباشد.
این سایت تابع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میباشد.
زمان بازسازي صفحه :0.1654 ثانيه, 0.0539 براي هر جستجو . حافظه مصرف شده :2,241كيلو بايت